Het Playful data-driven Active Urban Living (PAUL) project

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek worden gegevens van u verzameld (zoals uw antwoorden op de vragenlijsten en opnames van de interviews). We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Buiten het onderzoeksteam zal niemand toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens hebben of deze gebruiken. Uw privacy is dus gegarandeerd.

Privacy statement

Wanneer u deelneemt aan deze studie is dit geheel vrijwillig en vrijblijvend. U mag ten alle tijden stoppen met het onderzoek, zonder hier een reden voor op te geven. Als deelnemer aan het onderzoek heeft u recht op informatie over het onderzoek (doel en opdrachtgever). Daarnaast heeft u recht op inzage in de door u opgegeven gegevens, op het aanpassen van en het verwijderen van deze gegevens. Uw resultaten worden uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Tijdens dit onderzoek worden persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die naar u terug te herleiden zijn, zoals uw contactgegevens en leeftijd. Deze gegevens zijn nodig om het onderzoek uit te voeren. Zo zijn uw contactgegevens nodig om informatie met u uit te kunnen wisselen over de studie en u de benodigde materialen te kunnen opsturen. Gegevens als leeftijd en opleidingsniveau zijn nodig om te kunnen onderzoeken in hoeverre er verschillende mensen deelnemen aan de studie. Wanneer er bijvoorbeeld alleen vrouwelijke studenten mee doen, kunnen de onderzoeksresultaten niet gegeneraliseerd worden naar mannen van middelbare leeftijd met een gezin.

We gaan met uiterste zorg om met al uw gegevens, ook met uw persoonsgegevens. Zo worden uw gegevens opgeslagen op een beveiligde server van de Universiteit van Utrecht. Uw persoonsgegevens worden op deze beveiligde server opgeslagen in een versleuteld bestand, zodat het extra beveiligd is.

Na het afronden van de studie en het uitvoeren van de analyse worden uw contactgegevens verwijderd. Uw andere gegevens worden opgeslagen voor minimaal 10 jaar op een beveiligde server van de Universiteit Utrecht. Echter, wanneer u besluit te stoppen met de studie, worden uw gegevens verwijderd.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsing Commissie van de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het protocol voor het verzamelen en opslaan van de gegevens wordt getoetst met behulp van een Data Privacy Impact Assessment. Dit betekend dat alle gegevens worden verzamelend en opgeslagen in overeenstemming met het privacy beleid van de Universiteit Utrecht.

Heeft u nog vragen over de vertrouwelijk van de onderzoeksgegevens? Mail ons dan gerust (paulonderzoek@uu.nl).

Ik heb een klacht, wat nu?

Wanneer je technische problemen ervaart met de vragenlijst, kun je een mail sturen naar k.sporrel@uu.nl  (bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 van maandag t/m vrijdag). Je wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen.

Indien je een klacht heeft omtrent andere zaken van het onderzoek kun je terecht bij Monique Simons (monique.simons@wur.nl). Na het indienen van een klacht zal er spoedig contact met jou  worden opgenomen en zal er gezocht worden naar een oplossing.