Logo Utrecht University

Het Playful data-driven Active Urban Living (PAUL) project

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek worden gegevens van u verzameld (zoals hoeveel u de app gebruikt en uw antwoorden op de vragenlijsten). We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Buiten het onderzoeksteam zal niemand toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens hebben of deze gebruiken. Uw privacy is dus gegarandeerd.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsing Commissie van de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het protocol voor het verzamelen en opslaan van de gegevens wordt getoetst met behulp van een Data Privacy Impact Assessment. Dit betekend dat alle gegevens worden verzamelend en opgeslagen in overeenstemming met het privacy beleid van de Universiteit Utrecht.

Heeft u nog vragen over de vertrouwelijk van de onderzoeksgegevens? Mail ons dan gerust (paulonderzoek@uu.nl).