Logo Utrecht University

Het Playful data-driven Active Urban Living (PAUL) project

PROJECT PARTNERS

Het PAUL-project is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende bedrijven en gemeentes die helpen met het realiseren van het project.